શિવમસ્તુ સમવસરણ જૈન તીર્થ (માંડવી-કચ્છ)

 શિવમસ્તુ સાધના કેન્ઢ્ર, માંડવી નલીયા હાઈવે રોડ, પોસ્ટ : શીરવા, તા. માંડવી-કચ્છ. 370 465.

ટ્રસ્ટ રજી. નં. E/1537

સંકુલ પરિચય

મુખ્ય પ્રવેશદ્વાર
નૈઋત્ય રોડ ગેઇટ
પાણીની પરબ
ક્ષેત્રપાલ દેવની ડેરી
ગુરુગુણ ડર્શન ડેરી
શ્રાવક ઉપાશ્રય
જિન ભવનમ (ઘર દેરાસર)
શિવમસ્તુ પાર્શ્વનાથ
ઉપકરણ રૂમ
ધ્યાન રૂમ
લાયબ્રેરી
સ્ટાફ કવાટર રૂમો
નાનું અતિથિગ્રુહ
મોટું અતિથિગ્રુહ
ભોજનાલય
સરસ્વતી ટેકરો
શ્રાવિકા ઉપાશ્રય
પાણીનો ટાંકો
વિશ્રાંતિ કુટીર
સમવસરણ જૈન મંદિર
મહાભઢ્ર ગુરુદેવ સમાધિમંદિર
નુતન ઓફિસ
જમીનદાતા
પાણીનો બોર
સ્વાધ્યાય રૂમ

મલ્ટિમેડિઆ

ફોટો ગેલેરી
વિડિઓ ગેલેરી
ડાઉનલોડ


 
શ્રી શિવમસ્તુ જૈન તીર્થ.. એક સફળ સર્જનયાત્રા (માંડવી-કચ્છ)

વિ.સં.૨૦૫૦, ઇ.સં. ૧૯૯૪ માં શિવમસ્તુ કેન્દ્ર સ્થાપના ના વિચાર બીજા રોપાયા. રાજસ્થાન-ગુજરાત-સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છ ની ધરતી ઉપર જુદા જુદા સ્થળોએ ૨૧ જમીન જોવાયા બાદ ૨૨મી જમીન કચ્છ-માંડવી (સીરવા) પાસે સર્જનનો કળશ ઢોળાયો. ઇ.સં. ૨૦૦૧ માં ભૂકંપ પૂર્વે ૪૨ દિવસ પહેલાજ જે શિવમસ્તુના સર્જનની શિલાન્યાસ વિધિ થઇ. જ્ઞાનયોગ-ક્રિયાયોગ અને ભક્તિયોગમાં ધ્યાનાસધ્નાનો સમન્વય કેવી રીતે થાય ? એ અંગે ૨૨/૨૨ શિબિરો યોજાઈ ચુકી છે અને હવે સમવસરણના સર્જનથી ખુલતો નવો ઇતિહાસ